NĂM HỌC 2011 - 2012

 

Thứ năm, 01 tháng 9 năm 2011

    - Mẫu thống kê đầu năm học 2011 - 2012

Thứ hai, 15 tháng 8 năm 2011

     - Biểu mẫu Báo cáo đầu năm kèm theo công văn số: 226/PGD&ĐT-TH ngày 15/8/2011.

Thứ sáu, 12 tháng 8 năm 2011

    - Công văn Sở GD&ĐT về việc khai giảng năm học 2011 - 2012

    - Phân phối chương trình môn tiếng Anh cấp THCS năm học 2011 - 2012

Thứ ba, 09 tháng 8 năm 2011

    - Tài liệu Hội nghị Tổng kết năm học 2010 - 2011 (Các trường tải, in mang theo dự Hội nghị, riêng trường THCS in thêm 01 bộ gửi đại diện Ủy ban xã, thị trấn)

Search site