NĂM HỌC 2010 - 2011

 

 

Thứ năm, 28 tháng 04 năm 2011

    - Kế hoạch tổ chức kỳ thi học sinh giỏi môn Toán lớp 5 cấp TH

    - Quyết định kèm theo kế hoạch thi học sinh giòi toán lớp 5

Thứ tư, 27 tháng 04 năm 2011

    - Bản cập nhật phiên bản chương trình quản lý nhân sự PMIS

    - Mẫu báo cáo tổng kết, thông kế cuối năm cấp Tiểu học

 Thứ năm, 21 tháng 04 năm 2011

    - Bản cam kết thực hiện an toàn giao thông năm 2011

Thứ bảy, 09 tháng 04 năm 2011

    - Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá kết quả phong trào thi đua "Xây dựng THTT, HSTC" năm 2010-2011 và Hồ sơ kèm theo.

    - Công văn nhắc nhở về việc tổ chức Đại hội giáo dục cấp xã, thị trấn.

Thứ tư, 06 tháng 04 năm 2011

    - Thể lệ cuộc thi viết "Những kỷ niệm sâu sắc về GVCN lớp và công tác chủ nhiệm lớp"

    - Hướng dẫn tổ chức thi KH II năm học 2010 - 2011 cấp THCS của Phòng GD&ĐT

Thứ sáu, 01 tháng 04 năm 2011

     - Tài liệu dự Hội nghị trực tuyến Triển khai thực hiện Kế hoạch PC GDMN cho trẻ 5 tuổi. Hiệu trưởng tải và in 02 bộ (01 bộ gởi Ban chỉ đạo PC xã, thị trấn)

            Thành phần: Trưởng Ban chỉ đạo phổ cập xã, thị trấn (nhờ Hiệu trưởng MN, MG mời giúp)

                               Trưởng Ban chỉ đạo huyện, Trưởng Phòng GD&ĐT, CV phụ trách MN, Tổ chức cán bộ, KH-TC.

                                Hiệu trưởng trường MN, MG.

            Thời gian: 13 giờ 30 ngày 05/4/2011

            Địa điểm: Phòng họp trực tuyến Phòng GD&ĐT (trường TH Thạnh Phú)

Thứ sáu, 25 tháng 03 năm 2011 

    - Thông từ số 05/2011/TT-BGDĐT về bổ sung, sửa đổi điều lệ trường Mầm non.

    - Giấy mời dự Hội nghị tư vấn, tuyển sinh, phân luồng cho học sinh THCS, THPT

    - Phiếu dự giờ tiết dạy có ứng dụng CNTT

Thứ tư, 09 tháng 03 năm 2011 

    - Công văn 272/SGD&ĐT-VP ngày 09/03/2011 về việc Hướng dẫn tạm thời về việc xét duyệt công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm học 2010 - 2011

Thứ hai, 07 tháng 03 năm 2011 

  - Công văn Phòng GD&ĐT về việc xây dựng kế hoạch giáo dục năm 2012.

  - Bộ tài liệu xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục năm 2012

Thứ năm, 24 tháng 02 năm 2011 

    - Văn bản hướng dẫn sử dụng bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi của Bộ GD&ĐT.

Thứ năm, 17 tháng 02 năm 2011 

     - Công văn Sở GD&ĐT về việc điều chỉnh đối tượng tham gia tập huấn Chuẩn kiến thức kỹ năng môn GDCD và Mỹ thuật

Thứ ba, 15 tháng 02 năm 2011 

    - Hướng dẫn bổ sung Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2010 - 2011

    - Công văn số 29/PGD&ĐT-GDTH về việc Mời dự Hội thảo và thao giảng môn Âm nhạc cấp Tiểu học

Thứ năm, 10 tháng 02 năm 2011 

    - Công văn Sở GD&ĐT về Thời gian giải quyết thuyên chuyển trong và ngoài tỉnh.

    - Tài liệu tham gia cuộc thi tìm hiểu 65 năm truyền thống LLVT

    - Hướng dẫn báo cáo phục vụ họp giao ban Phổ cập giáo dục

    - Hướng dẫn tổ chức Đại hội giáo dục cấp xã, phường, thị trấn và cấp huyện, thành phố nhiệm kỳ 2011 - 2015

Thứ hai, 24 tháng 01 năm 2011 

    - Tài liệu Hội nghị Sơ kết học kỳ I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ học kỳ II năm học 2010 - 2011

    - Kết luận đợt thanh tra chấm bài, xếp loại học sinh trong học kỳ I năm học 2010 - 2011

    - Kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2010 - 2011

Thứ hai, 10 tháng 01 năm 2011 

    - Phân phối chương trình môn tiếng Anh, Tin học, Thể dục cấp Tiểu học.

Thứ sáu, 24 tháng 12 năm 2010 

    - Đề cương hướng dẫn báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2010 - 2011

    - Kế hoạch thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2010 - 2011

Thứ hai, 20 tháng 12 năm 2010 

   - Hướng dẫn báo cáo về giáo dục MN  năm học 2010 - 2011

   - Biểu mẫu sơ kết học kỳ I năm học 2010 - 2011 cấp Tiểu học

Thứ sáu, 17 tháng 12 năm 2010 

    - CV Sở GD&ĐT về việc ngăn chặn phát tán tài liệu nói xấu chế độ và xử lí các cuộc điện thoại có nội dung xuyên tạc lãnh tụ

    - CV Sở GD&ĐT về việc cung cấp hình ảnh giới thiệu các trường đạt chuẩn quốc gia

    - Thông báo kết quả Hội thi Sáng tạo khoa học kỷ thuật tỉnh Bến Tre lần thứ III năm 2008 - 2010

    - Công văn Phòng GD&ĐT về việc rà soát, điều chỉnh quy mô xây dựng các trường tham gia chương trình SEQAP

Thứ tư, 15 tháng 12 năm 2010 

    - Phân phối chương trình môn Ngữ văn, Âm nhạc năm 2010 - 2011

    - Thông báo kiểm tra học kỳ I năm học 2010 - 2011 của Sở GD&ĐT

Thứ hai, 13 tháng 12 năm 2010 

    - Biểu mẫu báo cáo số liệu thống kê giữa năm học 2010 - 2011

        + Mầm non         + Mẫu giáo         + Tiểu học         + THCS

    - Tài liệu tập huấn bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán do Sở GD&ĐT tổ chức ngày 25/11/2010. Phòng GD&ĐT gởi cán bộ, giáo viên không tham dự được.

 Thứ năm, 9 tháng 12 năm 2010 

    - Phân phối chương trình các môn Toán, Hóa học, Sinh học, tiếng Anh, Thể dục năm học 2010 - 2011 cấp THCS

    - Kết quả xét các Sáng kiến kinh nghiệm cấp Phòng GD&ĐT năm học 2009 - 2010.

Thứ sáu, 03 tháng 12 năm 2010 

    - Công văn 7291/BGDĐT-GDTrH và biễu mẫu báo cáo việc thực hiện dạy học 2 buổi/ ngày cấp THCS

Thứ ba, 23 tháng 11 năm 2010 

    - Hướng dẫn kiểm tra học kỳ I năm học 2010 - 2011 của Sở GD&ĐT

    - Tài liệu triển khai Tháng hành động quốc gia Phòng, chống HIV/AIDS năm 2010

Thứ ba, 23 tháng 11 năm 2010 

    - Hướng dẫn số 55/HD-HĐTĐKT về việc hướng dẫn bình xét thi đua, khen thưởng năm 2010

Thứ tư, 17 tháng 11 năm 2010 

    - Kế quả thi Văn hay chữ tốt cấp tỉnh

    - Phòng GD&ĐT thông báo điều chỉnh thời gian tập huấn HSG môn Sinh học như sau ngày tập huấn 04/12/0210

    - Công văn 1324/SGD&ĐT ngày 12 tháng 11 năm 2010 về việc bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 THCS

    - Tài liệu tập huấn đánh giá ngoài công tác kiểm định chất lượng giáo dục

Thứ hai, 15 tháng 11 năm 2010 

    - Kế hoạch Hội thi vở sạch chữ đẹp cấp huyện năm học 2010 - 2011.

    - Báo cáo tình hình quản lý Internet và trò chơi trực tuyến games online

Thứ sáu, 5 tháng 11 năm 2010 

    - Công văn Sở GD&ĐT về việc Bổ sung, giải thích một số nội dung của Hướng dẫn số 26/HD-SGD&ĐT và cấp giấy chứng nhận GCDG tỉnh.

Thứ hai, 01 tháng 11 năm 2010 

    -Danh sách trẻ MG đạt vòng sơ tuyển kỳ thi vẽ tranh chủ đề "Nước sạch và VS môi trường nông thôn"

    - Báo cáo tổng kết bốn năm thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

    - Công văn Phòng GD&ĐT về việc kiểm tra công tác y tế nha học đường năm 2010

Thứ sáu, 29 tháng 10 năm 2010 

    - Công văn của Sở GD&ĐT về việc dạy học môn tiếng Anh.

Thứ tư, 27 tháng 10 năm 2010 

    - Dự thảo phân phối chương trình môn Thể dục bậc Tiểu học;

    - Đề nghị Hiệu trưởng các trường Tiểu học tổ chức cho giáo viên thể dục đóng góp ý kiến cho dự thảo phân phối chương trình môn TD, gởi đồng chí Lển trước ngày 13/11/2010.

Thứ sáu, 22 thang 10 năm 2010  

    - Công văn số 1241/SGD&ĐT-GDCN về việc bổ sung hình làm chứng nhận lớp quản lí mạng máy tính.

    - Công văn số 1233/SGD&ĐT-GDTrH V/v Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật NH 2010 - 2011.

    - Kế hoạch thực hiện chủ đề năm học 2010 - 2011;

    - Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi cấp THCS.

 Thứ tư, 20 tháng 10 năm 2010  

    - Hướng dẫn chia cụm, tổ thi đua năm học 2010 - 2011.  

    - Hướng dẫn thi giáo viên giỏi các cấp

 

Thứ ba, 19 tháng 10 năm 2010  

    - Kế hoạch Hội thi vẽ tranh năm học 2010 - 2011 cấp Mầm non

    - Gởi Hiệu trưởng các trường Tiểu học:

        + Hướng dẫn bồi dưỡng chuyên môn giữa học kỳ I;

        + Thơ mời dự hội thảo chuyên đề và thao giảng môn Tin học cấp Tiểu học.

 

Thứ ba, 12 tháng 10 năm 2010 

    - Gởi Hiệu trưởng các trường trực thuộc Hướng dẫn công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2010 - 2011.

 

Thứ ba, 12 tháng 10 năm 2010 

    - Bổ sung Dự thảo Hướng dẫn thi đua năm 2010 - 2011.

    - Công văn của UBND Tỉnh về nguy cơ mất an ninh của điện thoại đi động Smartphone

    - Gởi Hiệu trưởng các trường trực thuộc Tài liệu Hội nghị Hiệu trưởng lần I năm học 2010 - 2011.

 

Thứ hai, 04 tháng 10 năm 2010  

    - Để báo cáo gấp số liệu về Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường Tiểu học hoàn thành các số liệu trong biểu mẫu theo tên đơn vị của từng trường và gởi về địa chỉ len.gdththanhphu@gmail.com  chậm nhất vào cuối ngày 05/10/2010 ( gởi văn bản sau).   File kèm theo goicactruongtieuhoc.rar

 

Thứ sáu, 01 tháng 10 năm 2010

    - Biểu mẫu thống kế số liệu PC GDMN cho trẻ 5 tuổi 

    - Hướng dẫn báo cáo Giáo dục Mầm non năm học 2010 - 2011  

    - Kế hoạch năm học 2010 - 2011 cấp Mầm non

 

Thứ tư, 29 tháng 9 năm 2010.   

     - EMIS đầu năm 2010-2011 

 

Thứ hai, 27 tháng 9 năm 2010  

    -Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 - 2011 cấp Tiểu học

 

Thứ sáu, 24 tháng 9 năm 2010 

    - Kế hoạch Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội lần thứ IX  của Đảng bộ tỉnh Bến Tre tiến tới chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI

  

Thứ ba, 21 tháng 9 năm 2010   

    - Tài liệu Tổng kết Công đoàn năm học 2009 - 2010

 

Thứ sáu, 17 tháng 9 năm 2010   

    - Gởi HT các trường THCS  Danh sách mã tài khoản và danh sách HS đề nghị nhận học bổng. PGD&ĐT yêu cầu HT các trường THCS kiểm tra lại số tài khoản tiền gửi của đơn vị và danh sách HS đề nghị nhận học bổng. Nếu có sai sót liên hệ PGD&ĐT (đ/c Tài 01687.782.785) để điều chỉnh. Tổ chức đưa đón HS hoặc liên hệ phụ huynh HS đưa HS đến nhận đầy đủ, đúng thời gian và địa điểm.

        Thời gian: 9 giờ ngày thứ năm 23/9/2010

        Địa điểm: Hội trường trường TH Thạnh Phú.

        Số tiền tài trợ: 1.000.000/ HS và quà khác.

 

Thứ năm, 16 tháng 9 năm 2010   

    - Phòng GD&ĐT thông báo các trường TH, THCS cử người về nhận sách: Phương pháp dạy học tích cực, tích hợp nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM,.... Cụ thể theo lịch sau:

        Cấp Tiểu học: Sáng ngày 20/9/2010 (gặp thầy Tài)

        Cấp THCS   : Chiều ngày 20/9/2010 ( gặp thầy Tài) 

 - Tài liệu Hội nghị Triển khai nhiệm vụ năm học 2010 - 2011cấp THCS.

 - Dự thảo hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2010 - 2011 cấp Tiểu học

 - Biểu mẫu thống kê đầu năm 2010-2011

 - Hướng dẫn thực hiện dạy học môn Ngữ văn cấp THCS

 - Hướng dẫn thực hiện dạy học môn Toán cấp THCS

 Gởi Hiệu trường các trường MG, TH, THCS tài liệu "Hội nghị tổng kết năm học 2009 - 2010 và triển khai nhiệm vụ năm học 2010 - 2011"  . Các trường in 2 bộ tài liệu cho Hiệu trưởng và lãnh đạo xã cùng tham dự HN              

- Hướng dẫn dạy học môn Tiếng Anh cấp THCS, THPT của Sở GD&ĐT

 - Hướng dẫn Tổ chức lễ khai giảng năm học 2010 - 2011.

 - Công văn số 1103/STP-HCTP ngày 9/8/2010 của Sở tư pháp về việc sử dụng biểu mẫu Giấy khai sinh mới.

 - Kế hoạch thời gian năm học 2010 - 2011     

 - Thông báo: Phòng GD&ĐT nhắc nhở trường THCS Phú Khánh nhanh chóng đăng tiền bằng TN.THCS năm 2010.

 - Gởi Hiệu trưởng các trường Mẫu thống kê kết quả kỳ thi tuyển sinh 10 vào các trường THPT năm 2010 - 2011.

- Tài liệu Chương trình Đông Du

Công văn 445/ SGD&ĐT-VP Đề cương báo cáo tổng kết

- Gởi Hiệu Trưởng các trường Tiểu học Mẫu báo cáo tổng kết năm học 09-10   Tải về

Hồ sơ trường cuối năm 09-10.   Tải về

- Gởi Hiệu Trưởng các trường THCS Mẫu " Danh sách công nhận TN THCS Năm 09-10, Danh sách tuyển 6 Năm 10-11"

         >> Tải về

- Gởi Hiệu trưởng các trường THCS Công văn số 54/SOSBT về việc triển khai học bổng SOS năm 2010        Ngày gởi 28/5/10

- Quyết định 04/2008/QĐ-BGDĐT Về Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục Tiểu học                                 Ngày gởi 05/06/2010

- Quyết định số 83/2008/QĐ-BGDĐT Về quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng GD phổ thông                         Ngày gởi 05/06/2010

Hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục phổ thông  Ngày gởi 05/06/2010

- Hướng dẫn xác định nội hàm, tìm thông tin minh chứng phục vụ kiểm định chất lượng GD                              Ngày gởi 05/06/2010

 - Gửi Hiệu trưởng các trường tiểu học và trung học cơ sở: Mẫu Hồ sơ kiểm định chất lượng giáo dục

Search site