THÔNG BÁO

Thứ nămi, 06 tháng 01 năm 2011

    - Danh sách học sinh tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm 2010 - 2011

Thứ hai, 15 tháng 11 năm 2010 

    - Kết quả tổng hợp thi đua năm học 2009 - 2010 của các trường trực thuộc

Thứ hai, 15 tháng 11 năm 2010 

    - Phòng GD&ĐT thông báo các trường MN. TH, THCS cử người về nhận Giấy chứng nhận danh hiệu thi đua năm học 2009 - 2010; bằng khen UBND tỉnh, giấy chứng nhận giáo viên giỏi, ....vào ngày 18 tháng 11 năm 2010 (gặp đ/c Tài)

Thứ ba, 2 tháng 11 năm 2010 

    - Kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 năm học 2010 - 2011

Thứ hai, 25 tháng 10 năm 2010 

    - Danh sách học sinh dự thi học sinh giỏi lớp 9 năm học 2010 - 2011

Thứ sáu, 22 tháng 10 năm 2010  

    - Phòng GD&ĐT thông báo điều chỉnh Tiêu chuẩn Danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2010 - 2011 như sau

        + Bỏ nội dung: Đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện;

        + Khi xét: Nên ưu tiên xét những giáo viên đạt GV giỏi cấp huyện

Thứ bảy, 16 tháng 10 năm 2010 

    - Bộ phận thi đua Phòng GD&ĐT thông báo đến Hiệu trưởng các trường trực thuộc kết quả xét thi đua năm học 2009 - 2010, cụ thể

        + Hội đồng TĐ - KT ngành GD&ĐT thống nhất các Danh hiệu thi đua và Hình thức khen thưởng của cá nhân, tập thể theo tờ trình của các trường.

        + Tuy nhiên, Hội đồng TĐ - KT thống nhất cắt Danh hiệu thi đua và Hình thức khen thưởng của các cá nhân và tập thể các đơn vị MG:An Điền, Đại Điền, MN Thạnh Phú; TH: An Điền, An Thạnh, An Thuận, Bình Thạnh, Giao Thạnh, Mỹ Hưng, Phú Khánh, Quới Điền, Thạnh Phong A, Thạnh Phú, Tân Phong, Thới Thạnh, ; THCS: Phú Khánh, An Qui, Giao Thạnh, (Phòng gởi thư riêng cho hiệu trưởng các trường có cán bộ, giáo viên bị cắt vào ngày 21/10/2010).

 

Thứ sáu, 15 tháng 10 năm 2010 

    - Phòng GD&ĐT thông báo ngày 16/10/2010, Hiệu trưởng các trường trực thuộc báo cáo Tổng kết đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội lần thứ IX của Đảng bộ tỉnh Bến Tre .... qua địa chỉ email: chuyenmon.gdtp@gmail.com và bằng văn bản vào ngày 18/10/2010.

 

Thứ hai, 11 tháng 10 năm 2010 

    - Phòng GD&ĐT thông báo các trường trực thuộc báo cáo lịch họp tổ chuyên môn và họp Hội đồng sư phạm của đơn vị trong năm học 2010 - 2011 về Phòng GD&ĐT chậm nhất ngày 18/10/2010. Căn cứ lịch các trường đã báo, Phòng sẽ tham dự họp một vài trường (không báo trước), nếu có thay đổi thời gian, Hiệu trưởng báo về Phòng GD&ĐT trước ngày họp 1 ngày.

 

 Thứ năm, 30 tháng 9 năm 2010 

    - Phòng GD&ĐT thông báo các trường THCS cử người về nhận bằng TN THCS các năm 2007 - 2008 và 2008 - 2009, cụ thể theo lịch sau:

        Ngày 5/10/2010,     buổi sáng các trường THCS Phú Khánh, Đại Điền, Tân Phong, Thới Thạnh, Quới Điền, Hoà Lợi, Mỹ Hưng, TT Thạnh Phú                                         buổi chiểu các trường THCS Bình Thạnh, An Thuận, An Thạnh, An Qui, An Điền, An Nhơn, Giao Thạnh, Thạnh Phong, Thạnh Hải

 

Thứ tư, 29 tháng 9 năm 2010  

    - Công ty Pearloil (Nam Côn Sơn) Limited đã chuyển tiền học bổng vào tài khoản của các trường THCS. Phòng GD&ĐT yêu cầu các trường kiểm tra lại, nếu có rút ngay trao cho học sinh. Trường nào chưa nhận được thông báo  về Phòng GD&ĐT (đ/c Tài) để liên hệ với nhà tài trợ.

 

Thứ hai, 27 tháng 9 năm 2010 

    - Phòng GD&ĐT trân trọng kính mời Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở đến dự lễ phát động đợt thi đua chào mừng Đại hội lần thứ IX của Đảng bộ tỉnh Bến Tre tiến tới chào mửng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

        Thời gian: 7giờ 30 ngày 29/09/2010

        Địa điểm: tại Trung tâm văn hoá huyện.

        Phụ chú: Hiệu trưởng vắng thì cử Phó Hiệu trưởng đi thay.

 

Thứ năm, 23 tháng 9 năm 2010 

    - Các trường THCS chưa nộp báo cáo thống kê điềm khảo sát chất lượng đầu năm nhanh chóng nộp chậm nhất ngày 30/9/2010 qua địa chỉ chuyenmon.gdtp@gmail.com.

 

Thứ tư, 22 tháng 9 năm 2010 

    - Thông báo: Phòng GD&ĐT thông báo kế hoạch nghiên cứu thực tế trong Chương trình bồi dưỡng hiệu trưởng trường phổ thông theo hình thức liên kết Việt Nam - Singapore năm 2010.

        Đối tượng: Hiệu trưởng các trường THCS trong huyện

        Tuyến đi: Bến Tre - Đồng Nai - Lâm Đồng - Bình Thuận - Bến Tre

        Địa điểm đón và thời gian khởi hành: Hiệu trưởng các trường THCS trong huyện tập trung tại Phòng GD&ĐT, bắt đầu khởi hành lúc 12 giờ ngày 27/9/2010.

    Thời gian: từ ngày 27/09/2010 - 02/10/2010

Search site