SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

                    TRƯỞNG PHÒNG: NGUYỄN NGỌC TÂN   ----------  CTCĐGD: PHẠM VĂN HÙNG                             

 P.TRƯỞNG PHÒNG: NGUYỄN VĂN NGON

Các bộ phận:

1. Chuyên môn: - Trần Phan Bảo Quốc ( THCS)

                               - Trần Văn Hùng ( Phổ cập, GDTX)

                               - Lư Thị Thái Phong ( GDMN)

                               - Trần Thanh Phong ( THCS)

                               - Lê Văn Lển ( TH)

2. Tổ chức cán bộ: - Huỳnh Văn Hùng

3. Tổng hợp: - Trịnh Xuân Tùng

                    - Trương Hữu Tài

4. Thi đua: - Trương Hữu Tài

5. Kế toán: - Nguyễn Văn Tứ

6. Thiết bị: - Nguyễn Văn Quới

7. Văn Phòng: - Nguyễn Thị Duyên

 

 

Search site