Triển khai đề án ngoại ngữ GD trung học từ năm học 2011-2012

2010-12-12 20:43
Triển khai đề án ngoại ngữ GD trung học từ năm học 2011-2012

(GD&TĐ)-Bộ GD&ĐT cho biết sẽ triển khai Đề án Ngoại ngữ đối với giáo dục trung học ngay từ năm học 2011-2012 cho các trường THCS, THPT đủ điều kiện thực hiện và mở rộng dần quy mô cho những năm tiếp theo.

xszxsxs
Trường THPT chuyên sẽ học 1 số môn cơ bản bằng song ngữ

Mục tiêu, đến năm 2020, tất cả các trường THCS, THPT đều tham gia thực hiện Đề án ngoại ngữ, trong đó tạo điều kiện cho học sinh học hai ngoại ngữ (học tự chọn ngoại ngữ 2).

Chương trình tiếng Anh cho cấp THCS và THPT sẽ được xây dựng đảm bảo sự liên thông giữa các cấp học, tạo cơ sở để phân bổ lượng thời gian cho từng cấp học và tài liệu dạy học các môn khoa học bằng tiếng Anh (Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học) cho các trường THPT chuyên.

Với chương trình tiếng Anh cấp THCS được áp dụng từ lớp 6 với thời lượng 3 tiết/tuần. Tổng số tiết của toàn cấp THCS là 420 tiết. Kết thúc cấp THCS, học sinh sẽ đạt trình độ bậc 2 theo KNLNN ở cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

Chương trình tiếng Anh cấp THPT được áp dụng từ lớp 10 với thời lượng 3 tiết/tuần. Tổng số tiết của toàn cấp THPT là 315 tiết. Kết thúc cấp THPT, học sinh sẽ đạt trình độ bậc 3 theo KNLNN ở cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

Tài liệu dạy học các môn khoa học bằng tiếng Anh (song ngữ) được áp dụng cho trường THPT chuyên từ lớp 10, trước mắt là môn Toán, Tin học.

Các trường THCS, THPT tham gia thực hiện Đề án ngoại ngữ sẽ được cung cấp thiết bị dạy học phòng học bộ môn ngoại ngữ và phòng học thông thường đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy học ngoại ngữ, trong đó chú trọng cung cấp cho các đơn vị thụ hưởng chương trình giáo dục trung học gồm: 32 trường THCS, 41 trường THPT, 76 trường THPT chuyên và 06 trường  thực hành sư phạm...

Hiếu Nguyễn

Back

Search site